Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

Funktionsnedsättning eller funktionshinder?

Funktionshinder och funktionsnedsättning är två olika saker. En funktionsnedsättning kan vara mer eller mindre begränsande beroende på vilka funktionshinder man upplever. Funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och förutsättningar.

Om det finns förväntningar på att man ska klara av att samarbeta får man ett funktionshinder om man har svårt att samspela med andra. Om det bara finns trappor i ett hus uppstår ett funktionshinder om man inte kan gå i trappor. Om det finns en hiss i huset har man inget funktionshinder längre.

Källa: 1177

Länkar

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Elevhälsan

Barn- och ungdomshabiliteringen

Barnhälsovårdsmottagningen

UMO om att funka olika

1177 Funktionsnedsättning

Attention Riks

FUB (För barn unga och vuxna med utvecklingsstörning)

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Självhjälp på vägen