Beroende och missbruk

Har du eller någon du känner problem med alkohol eller droger? Vår ambition är att tillsammans med dig hitta vägar och redskap för dig och dina anhöriga att hantera er situation.

Rådgivning och behandling

Du kan vända dig till Vuxensektionen Missbruk och Beroende för att få hjälp. Även anhöriga kan vända sig hit.

Du träffar en socionom, som tillsammans med dig går igenom din aktuella situation och behov. Därefter gör ni en överenskommelse hur fortsättningen blir. Hjälpen är kostnadsfri och personalen har givetvis tystnadsplikt (sekretess).

Hjälpen kan du få både som serviceinsats och biståndsbedömd insats. En del insatser kan du enbart få med sk biståndsbeslut, t ex behandling och Tolvstegsgrupp.

Den här hjälpen kan vi erbjuda

Hos Vuxensektionens Missbruk och beroende kan vi erbjuda följande:

Serviceinsatser

 • Anhörigstöd
 • Bedömningssamtal/förstagångssamtal
 • KBT-orienterade samtal
 • MI - Motivationsstärkande samtal
 • Stödkontakt
 • IDS-100 som är ett självskattningsinstrument
 • Återfallsprevention/Väckarklockan

Ovanstående insatser kan du även få som biståndsbeslut.

Biståndsbedömda insatser

Följande insatser kan du enbart få efter biståndsbeslut:

 • Behandling missbruk
 • Tolvstegssamtal i självhjälpsgrupp och individuellt
 • Gården förändringsboende
 • Spånghagen lågtröskelboende

Landstingets alkoholpoliklinik

Du kan också söka hjälp via landstingets alkoholpoliklinik, som är samlokaliserad med Missbruk- och Beroendenheten. Här arbetar en sjuksköterska och en läkare på vissa tider.

På alkoholpolikliniken kan du få hjälp med

 • Medicinska bedömningar
 • Poliklinisk avgiftning
 • Körkortsföreläggande från Länsstyrelsen
 • Antabusbehandling
 • Drogtester

Är jag i farozonen?

Funderar du på dina eller någon annans alkohol- och drogvanor? Vill du ha vägledning i detta? Kanske är steget för stort för dig att komma till oss? Här kan du själv hitta vägledning, test, råd och självhjälpsprogram:

Alkoholhjälpen

Alkohollinjen

Alkoholprofilen

Självskattningstester

Här hittar du självskattningstest avseende alkohol och droger. De kallas AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) och DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test).

Alkoholtest - om du är KVINNA (webbaserad)

Alkoholtest - om du är MAN (webbaserad)

Drogtest (skriv ut och fyll i DUDIT)

Drogtest (webbaserad via escreen.se)

Du kan läsa mer om både AUDIT och DUDIT på Socialstyrelsen hemsida.

Stöd till dig som anhörig och närstående

Oroar du dig för någon som dricker för mycket eller tar droger? Mår du själv dåligt på grund av någon annans livssituation? Missbruk- och Beroendeenheten kan ge råd och stöd.

Länka vidare till Insatser

Vuxensektionen
Missbruk och Beroende
Tfn: 0491-76 46 02 rec
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn
Anna Skutta
Alkoholpolikliniken/Sjuksköterska
Tfn: 0491-889 31
Besöksadress:
Hantverksgatan 70
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn