Familjerätt

Familjerätten lämna information, råd och stöd i frågor som rör familjen när det gäller:

  • Fastställa faderskap och föräldraskap
  • Medgivandeutredningar och yttrande till domstol i adoptionsärenden
  • Upprätta avtal om vårdnad, boende och umgänge
  • Utredningar i vårdnad-, boende- och umgängesfrågor på uppdrag av domstol
  • Yttranden i namnärenden
  • Samarbetssamtal

Föräldrar som separerat och har svårt att komma överens om sitt barns vårdnad, boende eller umgänge, eller generellt har svårt att samarbeta erbjuds samarbetssamtal. Om en tvist mellan föräldrar är mycket svår riskerar den att avgöras i tingsrätten. Då utreder familjerätten frågan eller erbjuder föräldrarna annat stöd för att lösa situationen på det sätt som är bäst för barnen.

  • Vi har tystnadsplikt.
  • Rådgivning och besök är gratis.
  • Vi registrerar inte samarbetssamtal och rådgivningssamtal.

Familjerätten hittar du på Familjecenter Råd och Stöd, där du kan ta del av de serviceinsatser som erbjuds utan registrering hos socialtjänsten.

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakta oss

Familjerättsassistent (faderskap/ föräldraskap för sambos)
Monica Nyström
Tfn: 0491-76 46 52
Familjerättssekreterare
Inger Antonsson
Tfn: 0491-76 46 53
Familjerättssekreterare
Lars Verde
Tfn: 0491-76 46 54
Familjerättssekreterare
Anna Hjertqvist
Tfn: 0491-76 46 55
Familjerättssekreterare
Anne Borgernäs
Tfn: 0491-76 47 61
Familjerätten
Besöksadress:
Hantverksgatan 66
572 57 Oskarshamn

Familjerätten finns på två besöksadresser:

Faderskap, besöksadress: Garvaregatan 9-11

Övrig familjerätt, besöksadress: Hantverksgatan 66