Fältarna

Vad gör fältarna?

Att fälta innebär att vistas på platser där ungdomar är:

  • på skolor
  • på stan
  • på fritidsgårdar
  • på olika ungdomsarrangemang
  • på nattvandringar/Föreningssteget

Information till föräldrar

Fältarna informerar på föräldramöten. Där ges information om aktuellt ungdomsläge, drogvaneundersökningar och ART (Aggression Replacement Training). Vi samarbetar med:

  • Skolorna
  • Fritidsgårdar
  • Polisen
  • BRÅ
  • Föreningssteget

Drogvaneundersökningar

Oskarshamns kommun genomför drogvaneundersökningar i samarbete med CAN. Fältarna samarbetar också med Mönsterås och Vimmerby kommuner, där vi genomför undersökningar vartannat år i årskurs 8. Syftet är att kartlägga ungdomars användnig av alkohol, narkotika och tobak.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa?

Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74

Faxnr: 0491-76 47 69

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag: klockan 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag: klockan 8:30-16:00
Fredag: klockan 8:30-14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00-13:00.

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.