Aktivt föräldraskap

Aktivt Föräldrarskap; Active Parenting

Riktad föräldrarkurs med programverksamhet för föräldrar som har barn mellan 0-6 år eller de familjer som har äldre barn och en kontakt med socialtjänsten i Oskarshamn.

Kursen finns för småbarnsförälrar i åldrarna fem år, en kurs för föräldrar med barn sex till tolv år och en kurs riktad till tonårsföräldrar.

Syftet med kursen är att erbjuda föräldrar ett stöd i sin föräldraroll, att kunna ge föräldrar ett sätt att förhålla sig i förälsrarskapet samt att ge nya verktyg för hur man kan hantera vardaglig situationer som kan uppstå i familjen.

Målet är att bli stärkt i föräldrarollen och att man ska kunna använda förhållningssättet som Aktivt föräldraskap bygger på.

För mer information kontakta enheten Råd och stöd på mailadress: ros.familj@oskarshamn.se.