Aktivt föräldraskap

Aktivt Föräldrarskap; Active Parenting

Riktad föräldrarkurs med programverksamhet för föräldrar som har barn mellan 0-6 år eller de familjer som har äldre barn och en kontakt med socialtjänsten i Oskarshamn.

Kursen finns för småbarnsförälrar i åldrarna fem år, en kurs för föräldrar med barn sex till tolv år och en kurs riktad till tonårsföräldrar.

Syftet med kursen är att erbjuda föräldrar ett stöd i sin föräldraroll, att kunna ge föräldrar ett sätt att förhålla sig i förälsrarskapet samt att ge nya verktyg för hur man kan hantera vardaglig situationer som kan uppstå i familjen.

Målet är att bli stärkt i föräldrarollen och att man ska kunna använda förhållningssättet som Aktivt föräldraskap bygger på.

För mer information kontakta enheten Råd och stöd på mailadress: ros.familj@oskarshamn.se.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag: klockan 8:30–17:30
Tisdag - Torsdag: klockan 8:30–16:00
Fredag: klockan 8:30–14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00–13:00.

Fakturaadress:

OBS! vårdfakturor och de flesta rekvisitionsfakturor (sekretessfakturor) ska alltid ha besöksadressen som fakturaadress.

Barn och familj: Hantverksgatan 64, 572 57 Oskarshamn

Vuxen: Hantverksgatan 70, 572 57 Oskarshamn

Familjerätten: Hantverksgatan 66, 572 57 Oskarshamn

Övriga fakturor ska skickas som e-fakturor

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.