Familjehem

Barn som behöver ett familjehem är alla olika, men gemensamt är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem.

Barn som inte kan bo hos sina föräldrar behöver utvecklas, leka, gå i skolan, träffa vänner, ha en fritid och vara del av en trygg familjegemenskap, precis som alla andra barn. Därför finns familjehem; av olika slag och med olika inriktningar.

Familjehem

Familjehem är vanliga familjer som har tid, plats och tålamod för ytterligare en medlem. Familjehemmet ska vara en utvecklande och stabil miljö och ge barnet en varm känslomässig kontakt.

Släkt- och nätverkshem

Släkt- och nätverkshem är familjer i barnets släkt eller nätverk som barnet har förtroende för, som till exempel mor- eller farföräldrar.

Familjehem för ensamkommande barn

Allt fler yngre ensamkommande barn anländer till Oskarshamn. De har flytt från krisdrabbade länder och behöver familjehem eftersom de inte har några föräldrar i Sverige.

Jourfamiljehem

Jourfamiljehem tar emot barn under kortare tid och kan hjälpa i en akut situation.

Kontakta oss

Barn och familj
Tfn: 0491-76 46 50, 76 47 60
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn

Barn och familj består av utredningsenheten, placeringsenheten och råd- och stödenheten.

Faxnr till utredningsenheten och placeringsenheten: 0491-76 47 69.

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa? Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74.

Barn och familjs öppettider:
Måndag 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag 8:30-16:00
Fredag 8:30-14:30
Lunch mellan 12:00-13:00

Enhetschef Placeringsenheten
Monica Wimmergren
Tfn: 0491-76 48 15
Familjehemssekreterare
Mona Hjalmarsson
Tfn: 0491-76 47 68
Familjehemssekreterare
Kerstin Olsson
Tfn: 0491-76 47 67
Familjehemssekreterare
Olof Svensson
Tfn: 0491-76 47 61
Familjehemssekreterare
Christina Sjöström
Tfn: 0491-76 47 66
Familjehemssekreterare
Maria Nilsson
Tfn: 0491-88973