Familjehem

Barn som behöver ett familjehem är alla olika, men gemensamt är att de saknar stöd och omsorg från sina föräldrar och ett fungerande hem.

Barn som inte kan bo hos sina föräldrar behöver utvecklas, leka, gå i skolan, träffa vänner, ha en fritid och vara del av en trygg familjegemenskap, precis som alla andra barn. Därför finns familjehem; av olika slag och med olika inriktningar.

Familjehem

Familjehem är vanliga familjer som har tid, plats och tålamod för ytterligare en medlem. Familjehemmet ska vara en utvecklande och stabil miljö och ge barnet en varm känslomässig kontakt.

Släkt- och nätverkshem

Släkt- och nätverkshem är familjer i barnets släkt eller nätverk som barnet har förtroende för, som till exempel mor- eller farföräldrar.

Familjehem för ensamkommande barn

Allt fler yngre ensamkommande barn anländer till Oskarshamn. De har flytt från krisdrabbade länder och behöver familjehem eftersom de inte har några föräldrar i Sverige.

Jourfamiljehem

Jourfamiljehem tar emot barn under kortare tid och kan hjälpa i en akut situation.

Kontakta oss

Barn- och familjesektionen
Tfn: 0491-76 46 50, 76 47 60
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn

Barn- och familjesektionen består av utredningsenheten, placeringsenheten och råd- och stödenheten.

Faxnr till utredningsenheten och placeringsenheten: 0491-76 47 69.

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa? Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74.

Barn- och familjesektionens öppettider:
Måndag 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag 8:30-16:00
Fredag 8:30-14:30
Lunch mellan 12:00-13:00

Christina Sjöström
Enhetschef Placeringsenheten
Tfn: 0491-76 47 66
Mona Hjalmarsson
Familjehemssekreterare
Tfn: 0491-76 47 68
Kerstin Olsson
Familjehemssekreterare
Tfn: 0491-76 47 67
Lars Verde
Familjehemssekreterare
Tfn: 0491-76 47 61
Anna Walett
Familjehemssekreterare
Tfn: 0491-76 47 62

Vill du bli familjehem?

Kontakta familjehemssekreterare Lars Verde för mer information och intresseanmälan.