Du som är barn i familjehem

Den här sidan är för dig som är barn i ett familjehem. Här hittar du länkar där du kan läsa om familjehem och om dina rättigheter.

Trygghet

Du som bor i familjehem har rätt till en trygg plats att bo på och vuxna som tar väl hand om dig och lyssnar på det du vill säga. Du har också rätt att veta varför du är placerad och att vara med när det bestäms saker som rör dig.

Ibland upplever barn att de är ensamma om att bo i familjehem, men enligt Socialstyrelsen fick 30 500 barn och unga, år 2016, vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller insats enligt lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) någon gång under året. Det är framförallt barn över 15 år som får en insats. Den vanligaste placeringsformen är familjehem.

Stöd

Om du bor i familjehem har du en socialsekreterare på socialtjänsten som du kan vända dig till. Särskilt viktigt är att du får stöd så att du klarar skolan och mår bra.

Det finns också myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Några länkar hittar du här:

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, finns sidor speciellt för dig som bor i ett familjehem. Du kan maila dit, eller ringa till deras barntelefon. IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen.

BRIS, Barnens rätt i samhället

På BRIS, Barnens rätt i samhället, sidor kan du skriva själv — till en vuxen på BRIS eller jämnåriga. Eller läsa vad andra har skrivit, ringa, maila, chatta...

Barnombudsmannen och Barnkonventonen

Barnombudsmannen är barnens ombud. De arbetar för barn och unga utifrån FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.

Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och verksamheten grundar sig på Barnkonventionen.

Knas Hemma

Knas Hemma arbetar tillsammans med ungdomar för att barnets rättigheter och röster ska stärkas i familjehem och HVB-hem och genom att visa, berätta och förklara utifrån deras egna perspektiv och erfarenheter.

Koll på soc

Regeringen har bestämt att Socialstyrelsen och Barnombudsmannen ska ha information om socialtjänsten, soc, för barn och unga. Anledningen är att många barn och unga inte känner till soc, vad de gör och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta.