För dig som är familjehem

Ni som är familjehem gör en stor insats som ofta får avgörande betydelse i ett barns liv. På denna sidan finns samlad information som kan vara till stöd och hjälp.

FaCO

FaCO är en ideell organisation för bl a familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

Familjehemmet.se

Familjehemmet.se är en sida för dig som funderar på att bli, eller kanske redan är, familjhem, jourhem eller kontaktfamilj.

Skolfam

Inom Skolfam (Skolsatsning inom familjehemsvården) görs satsningar för goda utbildningsresultat hos familjehemsplacerade barn.

Tidningen Barn

Tidningen Barn ges ut av Rädda barnen. Den är gratis att ladda ner som pdf.

Vårdnadsöverflyttning

Ibland är det bäst för barn att stanna i sitt familjehem. Då kan det bli aktuellt att familjehemmet också blir vårdnadshavare för barnet. Läs mer om vårdnadsöverflyttning.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Familjehemsvård >>

Rekommendationer >>

Omkostnadsersättningar >>

Socialstyrelsen

Barn och unga placerade i familjehem

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag: klockan 8:30–17:30
Tisdag - Torsdag: klockan 8:30–16:00
Fredag: klockan 8:30–14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00–13:00.

Fakturaadress:

OBS! vårdfakturor och de flesta rekvisitionsfakturor (sekretessfakturor) ska alltid ha besöksadressen som fakturaadress.

Barn och familj: Hantverksgatan 64, 572 57 Oskarshamn

Vuxen: Hantverksgatan 70, 572 57 Oskarshamn

Familjerätten: Hantverksgatan 66, 572 57 Oskarshamn

Övriga fakturor ska skickas som e-fakturor

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Monica Wimmergren
Tfn: 0491-880 00