För dig som är familjehem

Ni som är familjehem gör en stor insats som ofta får avgörande betydelse i ett barns liv. På denna sidan finns samlad information som kan vara till stöd och hjälp.

FaCO

FaCO är en ideell organisation för bl a familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

Familjehemmet.se

Familjehemmet.se är en sida för dig som funderar på att bli, eller kanske redan är, familjhem, jourhem eller kontaktfamilj.

Skolfam

Inom Skolfam (Skolsatsning inom familjehemsvården) görs satsningar för goda utbildningsresultat hos familjehemsplacerade barn.

Tidningen Barn

Tidningen Barn ges ut av Rädda barnen. Den är gratis att ladda ner som pdf.

Vårdnadsöverflyttning

Ibland är det bäst för barn att stanna i sitt familjehem. Då kan det bli aktuellt att familjehemmet också blir vårdnadshavare för barnet. Läs mer om vårdnadsöverflyttning.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting

Familjehemsvård >>

Rekommendationer >>

Omkostnadsersättningar >>

Socialstyrelsen

Barn och unga placerade i familjehem