För dig som är familjehem

Ni som är familjehem gör en stor insats som ofta får avgörande betydelse i ett barns liv. På denna sidan finns samlad information som kan vara till stöd och hjälp.

FaCO

FaCO är en ideell organisation för bl a familjehem, jourhem och kontaktfamiljer.

Familjehemmet.se

Familjehemmet.se är en sida för dig som funderar på att bli, eller kanske redan är, familjhem, jourhem eller kontaktfamilj.

Skolfam

Inom Skolfam (Skolsatsning inom familjehemsvården) görs satsningar för goda utbildningsresultat hos familjehemsplacerade barn.

Senaste nytt om vad vi gör för barnen-Rädda Barnen

Rädda Barnens sida om Senaste nytt om vad vi gör för barnen

Vårdnadsöverflyttning

Ibland är det bäst för barn att stanna i sitt familjehem. Då kan det bli aktuellt att familjehemmet också blir vårdnadshavare för barnet. Läs mer om vårdnadsöverflyttning.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF)

MFoF är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en trygg uppväxt och bra relationer till sina föräldrar.

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner

Familjehemsvård >>

Rekommendationer >>

Omkostnadsersättningar >>

Socialstyrelsen

Barn och unga placerade i familjehem