Hem för vård eller boende (HVB)

Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet vars grundpelare bygger på en behandlingstanke, daglig omsorg och en hemlik miljö. Behandlingen bedrivs yrkesmässigt i nära samarbete mellan socialtjänsten och behandlingshem.

Barn som behöver ett HVB är alla olika, men gemensamt är att stöd med hjälp av olika öppenvårdsinsatser, inte bedöms kunna hjälpa barnet i det aktuella läget.

Här har vi också samlat information till dig som är barn i HVB, dig som är förälder till ett barn i HVB och till dig som vill bli HVB.

Målgrupp för HVB-verksamheter

Ett HVB kan rikta sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde, exempelvis missbruks- eller beteendeproblematik.

Målgruppen kan också vara ensamkommande barn som söker asyl eller som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Verksamheten ska bedrivas enligt socialtjänstlagen.

Innehållet i verksamheten ska anpassas efter den enskildes individuella behov och förutsättningar, och utformas så att vistelsen upplevs som meningsfull. Vistelsen på ett HVB sker under begränsad tid.

 

 

Kontakta oss

Barn- och familjesektionen
Tfn: 0491-76 46 50, 76 47 60
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn

Barn- och familjesektionen består av utredningsenheten, placeringsenheten och råd- och stödenheten.

Faxnr till utredningsenheten och placeringsenheten: 0491-76 47 69.

Vill du göra en anmälan om att ett barn far illa? Kontakta mottagningssekreterarna,
0491-76 47 65 och/eller 0491-76 47 74.

Barn- och familjesektionens öppettider:
Måndag 8:30-17:30
Tisdag - Torsdag 8:30-16:00
Fredag 8:30-14:30
Lunch mellan 12:00-13:00

Christina Sjöström
Enhetschef Placeringsenheten
Tfn: 0491-76 47 66