Du som är barn i ett hem för vård eller boende (HVB)

Den här sidan är för dig. Här hittar du länkar där du kan läsa om HVB-hem och om dina rättigheter.

Trygghet och delaktighet

Du som bor i ett HVB-hem har rätt till en trygg plats att bo på och personal som tar väl hand om dig och lyssnar på det du vill säga. Du har rätt att vara med när det bestäms saker som rör dig. Du har också rätt att veta varför du är placerad och vad som behöver hända för att behandlingen ska bedömas som färdig.

Stöd

När du bor i HVB-hemmet har du en socialsekreterare på socialtjänsten som du kan vända dig till. Särskilt viktigt är att du får stöd så att du klarar skolan och mår bra.

Det finns också myndigheter och organisationer du kan vända dig till. Några länkar hittar du här:

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Hos IVO, Inspektionen för vård och omsorg, finns sidor speciellt för dig som bor i ett HVB-hem. Du kan maila dit, eller ringa till deras barntelefon. IVO är en statlig myndighet som lyder under regeringen.

BRIS, Barnens rätt i samhället

BRIS, Barnens rätt i samhället, sidor kan du skriva själv — till en vuxen på BRIS eller jämnåriga. Eller läsa vad andra har skrivit, ringa, maila, chatta...

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är barnens ombud. De arbetar för barn och unga utifrån FN:s konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen.

Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda och verksamheten grundar sig på Barnkonventionen.

Knas Hemma

Knas Hemma arbetar tillsammans med ungdomar för att barnets rättigheter och röster ska stärkas i familjehem och HVB-hem och genom att visa, berätta och förklara utifrån deras egna perspektiv och erfarenheter.

Koll på soc

Regeringen har bestämt att Socialstyrelsen och Barnombudsmannen ska ha information om socialtjänsten, soc, för barn och unga. Anledningen är att många barn och unga inte känner till socialtjänsten, vad de gör och på vilket sätt de kan hjälpa och stötta.