För dig som är förälder till ett barn med kontaktperson eller kontaktfamilj

Om du/ni som förälder/rar upplever att barnet och/eller familjen har behov av att barnet har en kontaktperson eller kontaktfamilj har ni gjort en ansökan om det hos Socialtjänsten. Ni har ringt och fått information om vad det innebär att ansöka samt att en utredning görs för att fatta beslut om ni skall få er ansökan beviljad eller inte. För att socialsektereraren skulle kunna fatta beslut har ni fått svara på frågor om er familj och kanske har man pratat med andra som känner er, till exempel förskola-skola eller någon släkting. Allt har sedan sammanställts i en utredning som bara ni har tillgång till att läsa eftersom socialtjänsten har sekretess. I utredningen har socialsekreteraren kommit fram till beslutet att barnet skall få en kontaktperson eller kontaktfamilj.

Om utredningen har kommit fram till att det INTE finns behov av kontaktperson eller kontaktfamilj kan Ni överklaga det beslutet och få det prövat på nytt.

Som föräldrar är ni med och träffar och godkänner den familj som socialtjänsten rekryterat. Insatsen kommer att följas upp en gång i halvåret för att se om behovet av kontaktfamilj fortfarande finns eller behöver ändras på något sätt.

Det kostar er inte något att ansöka om eller att ha en kontaktperson/kontaktfamilj. Socialnämnden betalar ut en ersättning som skall täcka de kostnader som kontaktpersonen/kontaktfamiljen har.

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag: klockan 8:30–17:30
Tisdag - Torsdag: klockan 8:30–16:00
Fredag: klockan 8:30–14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00–13:00.

Fakturaadress:

OBS! vårdfakturor och de flesta rekvisitionsfakturor (sekretessfakturor) ska alltid ha besöksadressen som fakturaadress.

Barn och familj: Hantverksgatan 64, 572 57 Oskarshamn

Vuxen: Hantverksgatan 70, 572 57 Oskarshamn

Familjerätten: Hantverksgatan 66, 572 57 Oskarshamn

Övriga fakturor ska skickas som e-fakturor

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.

Enhetschef Placeringsenheten
Monica Wimmergren
Tfn: 0491-880 00