För dig som har kontaktperson eller kontaktfamilj

Om du redan har kontaktperson eller kontaktfamilj har socialtjänsten gjort en utredning enligt Socialtjänstlagen. Då har du och din/dina förälder/rar träffat en socialsekreterare och fått svara på frågor, ni har fått berätta om varför du behöver ha en kontaktperson och kontaktfamilj. Socialsekreterarna har lyssnat på er och kommit fram till att du har ett behov och då heter det att du beviljas insats, alltså du får en kontaktperson och kontaktfamilj.

När ni har träffats några månader så vill socialsekreterarna gärna veta hur du och din/dina förälder/rar tycker att det går. De vill också veta hur kontaktpersonen eller kontaktfamiljen tycker att det fungerat. Om det fungerat bra och du fortfarande har behov av kontaktfamilj/person så fortsätter du besöka din kontaktfamilj eller göra saker med din kontaktperson.