Samspelsbehandling

Samspelsbehandling - MarteMeo och Vägledande samspel (ICDP)

Marte Meo är en form av samspelsbehandling som hjälper föräldern i att stimulera och stödja barnet i en positiv utveckling. I behandlingen använder man videokamera som verktyg och filmar kort sekvenser av barnet i olika situationer.

Vägledande samspel är en form av samspelsbehandling som stödjer föräldern i det dagliga samspelet med barnet. Stor vikt läggs vid att få föräldern att lita på sina egna förmågor och tro sig om att kunna uppfostra barn - genom att upprätthålla ett positivt samspel till barnet.

Målgruppen är föräldrar, familjehemsföräldrar, adoptivföräldrar till barn/ungdomar i åldrarna 0–18 år.

Tidsramen är 1–10 träffar.

För mer information kontakta enheten Råd och Stöd på mailadress: ros.familj@oskarshamn.se