Samspelsbehandling

Samspelsbehandling - MarteMeo och Vägledande samspel (ICDP)

Marte Meo är en form av samspelsbehandling som hjälper föräldern i att stimulera och stödja barnet i en positiv utveckling. I behandlingen använder man videokamera som verktyg och filmar kort sekvenser av barnet i olika situationer.

Vägledande samspel är en form av samspelsbehandling som stödjer föräldern i det dagliga samspelet med barnet. Stor vikt läggs vid att få föräldern att lita på sina egna förmågor och tro sig om att kunna uppfostra barn - genom att upprätthålla ett positivt samspel till barnet.

Målgruppen är föräldrar, familjehemsföräldrar, adoptivföräldrar till barn/ungdomar i åldrarna 0–18 år.

Tidsramen är 1–10 träffar.

För mer information kontakta enheten Råd och Stöd på mailadress: ros.familj@oskarshamn.se

Kontakta oss

RECEPTION BARN OCH FAMILJ
Tfn: 0491-76 47 60
Besöksadress:
Hantverksgatan 64
572 57 Oskarshamn

Öppettider för BARN OCH FAMILJ:

Måndag: klockan 8:30–17:30
Tisdag - Torsdag: klockan 8:30–16:00
Fredag: klockan 8:30–14:30

Lunchstängt varje dag mellan klockan 12:00–13:00.

Fakturaadress:

OBS! vårdfakturor och de flesta rekvisitionsfakturor (sekretessfakturor) ska alltid ha besöksadressen som fakturaadress.

Barn och familj: Hantverksgatan 64, 572 57 Oskarshamn

Vuxen: Hantverksgatan 70, 572 57 Oskarshamn

Familjerätten: Hantverksgatan 66, 572 57 Oskarshamn

Övriga fakturor ska skickas som e-fakturor

I BARN OCH FAMILJ ingår Utredningsenheten, Placeringsenheten och Råd- och stödenheten.