Personliga ombud

Personliga ombudets insatser riktar sig till dig med långvariga psykiska funktionsnedsättningar och svårigheter på olika livsområden.

Du skall vara mellan 18 och äldre och bosatt i Oskarshamn, Mönsterås eller Högsby kommun.

Det är ingen myndighet som fattar beslut om du vill ha bistånd från ett personligt ombud.

Ombudet jobbar fristående på uppdrag och i samarbete med dig.

Du kan själv kontakta oss eller be någon närstående.

Ett hjärta skapad av ord som representerar socialförvaltningens löften.

Kontakta oss

Veronica Mjösberg
Personligt ombud
Tfn: 0491-76 43 70
Heléne Bolling
Personligt ombud
Tfn: 0491-76 43 71