Behov av annat boende

Kontakta oss

Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-880 00
Områdeschef Individ- och familjeomsorgen
Catharina Högstedt
Tfn: 0491-880 00
Områdeschef Hälso-och sjukvård
Susanne Klingstedt
Tfn: 0491-880 00