Vård- och omsorgsboende

Särskilda boenden är för dig som har omfattande behov av vård och omsorg eller om du inte längre känner dig trygg hemma.

Du kan ansöka om särskilt boenden när du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av vård och omsorg är stora och omfattande. Det särskilda boendet är en boende- och vårdform där det ges service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt.

Det finns 2 olika typer av särskilt boende för äldre i Oskarshamn.

Särskilt boende - med inriktning för personer med demenssjukdom.

Särskilt boende - med inriktning för personer med fysiska handikapp (somatiskt).

Alla särskilda boenden består av lägenheter eller rum förlagda i grupp med gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum.

Särskilt boende är ett eget boende med vanligt hyreskontrakt. Det består vanligtvis av ett rum med pentry (trinett) samt toalett och dusch. Hyresgästen betalar hyra precis som för en "vanlig" lägenhet. Du får själv möblera din lägenhet i det särskilda boendet, ofta med undantag av sängen.

Områdeschef Äldreomsorgen
Anna Hasselbom Trofast
Tfn: 0491-889 40
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn