Zafiren

Zafiren är ett korttidboende i Kristineberg med sammanlagt 14 korttidsplatser, platserna är fördelat på fördelade på två våningar med 7 lägenheter på varje plan.

Det finns bemanning dygnet runt. Platserna är fördelade på växelvård och korttidsplacering för utredning och/eller i väntan på särskilt boende.

Besöksadress och telefon

Karlsborgsvägen 60 | Enhet 2: 0491–889 18, Enhet 3: 0491–889 80 | Visa på kartan

Kontakta oss

Enhetschef Zafiren
Veronica Lergeborg och Anna Samuelsson
Tfn: 0491-880 00
Mobil: anna.samuelsson@oskarshamn.se
Patientansvarig sjuksköterska
Zafiren 2 och 3
Tfn: 0491-889 15