Boende och stöd för ensamkommande barn

Inom område Etablering arbetar vi med ensamkommande barn, barn och ungdomar som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare.

Det är Migrationsverket som ansvarar för om individen ska få uppehållstillstånd eller ej, men det är kommunerna som får ansvar för att bistå ungdomarna i det vardagliga livet.

Oskarshamns kommun ansvarar för att en del av de flyktingar som kommer till Sverige får det de behöver i Oskarshamn, inklusive boende, stöd, aktiviteter och utbildning.

Inom område Etablering ryms en myndighetsdel och fyra hem för vård eller boenden (HVB).

På enheten för ensamkommande barn arbetar för närvarande åtta socialsekreterare och en socialassistent.

Socialsekreterarna utreder vad varje ungdom behöver, inklusive boendeform, hälsa, vardagsliv och skolgång. Socialsekreterarna följer ungdomen även efter utredningens slut, så att de får så goda möjligheter som möjligt i Sverige. Målet är att varje ungdom ska ha fått de bästa förutsättningarna inför vuxenlivet.

Verksamheten område Etablering:s HVB

Vi följer vår verksamhetsplan och arbetar lågaffektivt vilket innebär att vi har ett lugnt och tryggt bemötande.

En dag på jobbet innehåller allt från läkarbesök, samtal, läxhjälp, matlagning, kontakt med myndigheter samt gode män och aktiviteter. Vi använder oss av olika verktyg såsom arbetsplaner och genomförandeplan för att de ska få färdigheter som hjälper dem att komma ut i samhället.

Det är viktigt att få ut våra ungdomar på olika aktiviteter som de är intresserade av. Vi har sett att det är bra både för den fysiska och psykiska hälsan.

Vi ska finnas här för att stödja, vägleda och skapa goda relationer med våra ungdomar. Vi försöker prata så mycket svenska som möjligt men när det krävs använder vi telefontolk.

Område Etablering
Reception område Etablering
Tfn: 0491-764606
Postadress:
Box 707
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 66
572 57 Oskarshamn
Enhetschef/ Föreståndare Bryggan HVB
Anette Roth
Tfn: 0491-76 46 23
Enhetschef/Föreståndare Viken HVB
Anna Ask
Tfn: 0491-76 47 94
Enhetschef/Föreståndare Kikebo HVB
Daniel Axelsson
Tfn: 0491-76 47 97
Enhetschef/Föreståndare Hamnen HVB
Therese Fjärem
Tfn: 0491-76 47 91
Enhetschef Myndighet ensamkommande barn
Monica Wimmergren
Tfn: 0491-76 48 15
Besöksadress:
Hantverksgatan 66
572 57 Oskarshamn
Områdeschef Etablering
Olof Svensson
Tfn: 0491-889 50
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn