Familjehem för ensamkommande barn

En del ungdomar mår av olika skäl bäst av att få växa upp och etablera sig i Sverige genom ett familjehem. Det är vanliga familjer som vill stötta våra ensamkommande barn och ge dem en bra framtid.

Oskarshamns kommun har en rad familjehem dit ungdomar kan få komma. I ett familjehem blir miljön mer hemmalik och mer lik svenskföddas tillvaro.

Att vara familjehem innebär att man tar emot en ungdom i sitt hem under något eller några år.

Familjehemmet har ansvar för ungdomens omvårdnad, fostran och skall genom vardaglig stöttning hjälpa ungdomen att på ett tryggt sätt etablera sig i samhället.

Områdeschef Etablering
Olof Svensson
Tfn: 0491-889 50
Enhetschef Myndighet ensamkommande barn
Monica Wimmergren
Tfn: 0491-76 48 15
Besöksadress:
Hantverksgatan 66
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn