Hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn

I dagsläget finns inget Hem för Vård eller Boenden (HVB) för våra ensamkommande ungdomar i Oskarshamns kommun, utan ett stödboende med utslussverksamhet.

På vårt stödboende Farleden  finns våra ungdomar i en utslussverksamhet som innebär att man har eget boende via ett kontrakt i andra hand.

Vårt uppdrag är att etablera trygga unga vuxna som ska bli självständiga individer.

Ungdomshandledarna följer ungdomens utveckling och erbjuder stöd i läxläsning, övningskörning, teorikunskap, kontakt med myndigheter, temakvällar med kunskapsinhämtning av olika slag samt vägledning.