Hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn

På våra Hem för Vård eller Boenden (HVB) bistår ungdomshandledarna ungdomarna för att ge dem en dräglig tillvaro. Ungdomarna behöver hjälp med att lära sig om Sverige och hur det fungerar här. Ungdomarna får genom boendena den trygghet de behöver efter att många gånger varit med om svåra saker tidigare i livet. De får gå i skola, lära sig rutiner och få ge gemenskap.

De i dagsläget två hemmen finns utspridda runt om i kommunen; Hamnen HVB och Viken HVB.

Kontakta oss

Enhetschef/ Föreståndare Viken HVB
Anette Roth
Tfn: 0491-76 46 23
T.f. Enhetschef/Föreståndare Viken HVB
Jennie Lövgren
Tfn: 0491-88 967
Enhetschef/Föreståndare Hamnen HVB
Therese Fjärem
Tfn: 0491-76 47 91