Hem för vård eller boende (HVB) för ensamkommande barn

På våra Hem för Vård eller Boenden (HVB) bistår ungdomshandledarna ungdomarna för att ge dem en dräglig tillvaro. Ungdomarna behöver hjälp med att lära sig om Sverige och hur det fungerar här. Ungdomarna får genom boendena den trygghet de behöver efter att många gånger varit med om svåra saker tidigare i livet. De får gå i skola, lära sig rutiner och få ge gemenskap.

I dagsläget finns stödboendet Farleden utsluss.

Kontakta oss

Enhetschef/Föreståndare Hamnen HVB, Farleden, utsluss
Therese Fjärem
Tfn: 0491-76 47 91