Bostad för personer med funktionsnedsättning

Välkommen till Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Omsorg för personer med funktionsnedsättning ansvarar för att ge dig med funktionsnedsättning det stöd som du är i behov av för att kunna leva ett självständigt liv.

Om du har behov av boende med särskild service kan du göra en ansöka hos socialförvaltningens handläggare. En bostad med särskild service finns för dig som har omfattande behov av stöd och omsorg. Bostäderna är bemannad utifrån behov av stöd och tillsyn.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning strävar efter att du ska vara nöjd med din insats. Lämna gärna en synpunkt så att vi kan bli bättre.

Ansökan om bostad med särskild service gör du via Socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss

Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-886 08