Bostad för personer med funktionsnedsättning

En bostad med särskild service finns för dig som har omfattande behov av stöd och omsorg. En bostad med särskild service är bemannad utifrån behov av stöd och tillsyn. De lagar som styr vilket stöd du kan få är Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL)

För personer med funktionsnedsättning finns olika former av boende.

Bostad med särskild service - för personer med funktionsnedsättning 

Bostad med särskild service - för personer med psykisk ohälsa

Bostad med särskild service - för äldre personer med funktionsnedsättning

Bostäderna består av ett litet antal lägenheter med gemensamma utrymme som kök och vardagsrum. 

Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-88 000
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-886 08
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn