Eriksgatan

Bostad med särskild service för personer psykisk ohälsa. Eriksgatan består av två olika bostäder, en del med lägenheter i form av radhuslänga och den andra delen bestående av fyra stycken lägenheter samlade i en gemensam bostad. Det finns en gemensamhetsdel med kök och vardagsrum. 

Personalen arbetar aktivt för att du ska uppnå ett självständigt liv. Du som bor på Eriksgatan får en kontaktman som ett extra stöd och är den person du kan vända sig till vid eventuella behov.

Eriksgatan är beläget i området Gröndal med närhet både till centrum och Kristineberg. 

Besöksadress och telefon

Eriksgatan 2 | 0491-889 62 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om bostad med särskild service gör du via Socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss

Enhetschef
Margareta Liljeqvist
Tfn: 0491-880 00
Patientansvarig sjuksköterska
Tfn: 0491-76 47 88
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-880 00