Kristinebergsvägen 6

Ett boende i trapphusmodell för personer med psykisk ohälsa. Det finns åtta lägenheter samt en lägenhet som samlingspunkt där det finns gemensamt kök och vardagsrum. I gemensamhetsdelen lagar personal tillsammans med brukarna alla måltider och personalen uppmuntrar till delaktighet. 

Personalen på Kristinebergsvägen 6 arbetar utifrån brukarens behov och önskemål.

Kristinebergsvägen 6 har närhet till Kristinebergs centrum. 

Besöksadress och telefon

Kristinebergsvägen 6 | 0491-76 43 64 | Visa på kartan

Ansökan

Ansöka om bostad med särskild service gör du via Socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss

Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Enhetschef
Rosita Bladh
Tfn: 0491-880 00
Patientansvarig sjuksköterska
Tfn: 0491-76 47 88
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-880 00