Humleplan

Humleplan

Humleplan är en bostad med särskild service bestående av 6 stycken lägenheter. Det finns en gemensamhetsdel med kök där det finns möjlighet till gemensamma måltider.

Besöksadress och telefon

Humleplan 1| 0491–88 992 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om bostad med särskild service gör du via Socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss

Henrik Augestrand
Enhetschef
Tfn: 0491-76 47 16
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-886 08
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn