Humleplan

Humleplan är en bostad med särskild service bestående av 6 stycken lägenheter. Det finns en gemensamhetsdel med kök där det finns möjlighet till gemensamma måltider.

Besöksadress och telefon

Humleplan 1| 0491–88 992 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om bostad med särskild service gör du via Socialförvaltningens handläggare.