Korttidsboendet Stångehamnsvägen 139

Stångehamnsvägen 139 är ett kortidsboende för barn och ungdomar upp till 21 år.

Ett korttidsboende ska ge barn eller ungdom med funktionsnedsättning möjlighet till miljöombyte och rekreation. Det ska också ge dig som anhörig möjlighet till avlastning. 

Korttidsvistelse kan erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov. 

Stångehamnsvägen 139 finns i Kristineberg och består av 8 stycken mindre lägenheter. Det finns gemensamt utrymme med vardagsrum och kök.

Besöksadress och telefon

Stångehamnsvägen 139 | 0491– 76 44 57 |  0491– 76 44 58 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om korttidsvistelse för barn och ungdomar gör du via Socialförvaltningens handläggare.

Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491-88 000
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Ann-Catrin Fransson
Enhetschef
Tfn: 0491- 76 47 77
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-886 08
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn