Korttidsboende för vuxna

Zafiren och Sjösidan är äldreomsorgens korttidsenheter med totalt 22 platser.

Korttidsplatserna är till för att:

  • ge stöd i hemmet som växelboende eller tillfällig avlösninggöra utredning om framtida insatser
  • ge möjlighet att vänta på annat boendege vård i livets slut

Korttidsvistelsen är tidsbegränsad, hur länge beror på var och ens behov.

Ansökan gör du hos biståndshandläggaren som tar beslut om korttidsvistelse.

På korttidspaltserna finns personal dygnet runt.

Sektionschef Område 2
Catharina Claesén Engström
Tfn: 0491-76 44 02
Sektionschef Område 3
Karin Torstensson
Tfn: 0491-76 44 03
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn