Zafiren

Zafiren är ett korttidboende i Kristineberg med sammanlagt 14 korttidsplatser, platserna är fördelat på fördelade på två våningar med 7 lägenheter på varje plan.

Det finns bemanning dygnet runt. Platserna är fördelade på växelvård och korttidsplacering för utredning och / eller i väntan på särskilt boende.

Besöksadress och telefon
Karlsborgsvägen 60 | Enhet 2: 0491–889 18, Enhet 3: 0491–889 80 | Visa på kartan

Kontakta oss

Enhetschef Zafiren
Veronica Lergeborg
Tfn: 0491-64367
Patientansvarig sjuksköterska
Zafiren 2
Tfn: 0491-889 14
Patientansvarig sjuksköterska
Zafiren 3
Tfn: 0491-889 15