Bemanningsenheten vård och omsorg

1. Kort om Bemanningsenheten 

På Bemanningsenheten arbetar sju vikariesamordnare, två rekryterare/administratörer och en enhetschef.

Bemanningsenheten administrerar 70 stycken arbetsplatser vid tillsättandet av vikariat inom äldreomsorg (ÄO) och inom omsorg för personer med funktionsnedsättning (OF). Cirka 250 personer har en timanställning i dessa områden.

Bemanningsenheten administrerar även timanställningar, skriver arbetsgivarintyg, kontrollerar LAS (Lagen om anställningsskydd) samt praktikplanering.

2. Korttidsvikariat

Korttidsvikariat innebär att du inte har en fast arbetsplats. Du arbetar där ordinarie personal är frånvarande. Frånvaro kan bero på sjukdom, semester, vård av barn eller
liknande.

Arbetstiderna är olika. Det kan vara några timmar per dag, hel dag, kväll, natt eller längre period enligt schema.

Socialnämnden i Oskarshamns kommun har som mål att alla arbetstagare inom Äldreomsorgen och Omsorg för funktionshindrade ska ha lägsta kompetensen som undersköterska. Detta för att vi ska kunna nå upp till nämndens mål om att erbjuda vård och omsorg av god kvalitet av engagerad personal med gott bemötande och kompetens. Du kan som outbildad ändå få prova på att arbete inom ÄO och OF i högst 280 dagar. Efter de 280 dagarna blir du via brev kontaktad av Bemanningsenheten om ett avslut.

Lönen är:

Utbildad fyllt 19 år 21 300 kr/månad i grundlön, timlönen är då 129:09

Outbildad fyllt 19 år 19 100 kr/månad, timlönen är då 115:76

Outbildad fyllt 18 år 16 700 kr/månad, timlönen är då 101:21

Outbildad fyllt 17 år 15 400 kr/månad, timlönen är då 93:33

3. Att arbeta hos oss

Vi är stolta över att erbjuda Sveriges viktigaste jobb. Som anställd på Bemanningsenheten kommer du att ta en roll som på riktigt gör skillnad i en annan människas liv.

Grunden i arbetet är omvårdnad och stöttning av människor som inte själva klarar av allt i det vardagliga livet. Att arbeta inom vården är omväxlande både gällande arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Ingen människa är den andra lik.

Arbetstiderna täcker alla dygnets timmar. Vi delar upp det som vaken natt, jourer, dag och kvällstid.

Introduktion

Du får introduktion på en enhet som har ett behov av en ny korttidsvikarie. Här tar du del av ett introduktionsprogram som ska hjälpa dig att utföra arbetet. Du får också information om de regler och policy som rör Oskarshamns kommun.
När du är klar med introduktionen så ges en återkoppling från arbetsplatsen till Bemanningsenheten.

Därefter får du lära dig vårt bokningssystem, dataprogrammet "Besched". Där visar du oss när du kan arbeta och där bokar vi också ut dig på jobb.

Varmt välkommen med din ansökan!

4. Lagar som styr verksamheten

Äldreomsorgen styrs till stor del av "Socialtjänstlagen" (SoL) och "Hälso- och sjukvårdslagen" (HSL)

Omsorgen för personer med funktionsnedsättning styrs av "Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade" (LSS) och "Socialtjänstlagen" (SoL)

5. Egenskaper som är viktiga i yrket

Du ska tycka att det är stimulerande att arbeta med människor.
När du arbetar med individer är flexibilitet, positivitet och ett gott bemötande
viktigt. Du ska ha ett gott samarbete med andra. Det är också viktigt
att kunna arbeta självständigt och under ansvar. Ibland kan det köra ihop sig,
då är det bra att du är stresstålig. Du måste behärska svenska språket i tal och
skrift. Kan du ytterligare ett språk så är det positivt.

6. Ansökan

Vi rekryterar året runt även om behovet av vikarier varierar över tid. Under semesterperioden, jul och nyår finns det exempelvis ett större behov av korttidsvikarier. Är du intresserad av arbete hos oss, kan du skicka en ansökan enligt nedan.

Ansökningsprocessen

Du sänder din ansökan via mail till rekrytering@oskarshamn.se tillsammans med CV och personligt brev. Vi vill att du lämnar:

 • Namn och personnummer
 • Adress och telefonnummer
 • Utbildning
 • Om du har körkort och tillgång till egen bil
 • Personligt brev
 • Varför du vill arbeta hos oss i Oskarshamns kommun
 • Referenser

Därefter kommer anställningsintervjuer att göras.
Ta med:

 • Kopior på betyg
 • Examensbevis
 • Arbetsintyg
 • Id-handling

7. Rökfri arbetstid

Oskarshamns kommun har rökfri arbetstid. Det innebär att det inte är tillåtet att röka under arbetstid.

8. Lagar för dig som anställd

LAS Lagen om anställningsskydd, LAS, inskränker arbetsgivaren rätt att säga upp eller avskeda anställda. I viss mån inskränker den också arbetsgivarens rätt att välja fritt när hen ska anställa. Detta är så eftersom den ger tidigare anställda företrädesrätt till återanställning under vissa förutsättningar.

9. Anställningsformer

Huvudregeln i LAS är att ett anställningsavtal gäller tillsvidare. Det är det som vi brukar kalla för fast anställning. Om inget avtalats eller sagts om din anställningsform innan du påbörjat din anställning, räknas du som tillsvidareanställd. Du kan som outbildad få prova på att arbete inom ÄO och OF i högst 280 dagar. Efter de 280 dagarna blir du via brev kontaktad av bemanningsenheten om ett avslut.

10. Rapporteringsplikt

Lex Sarah

Lex Sarah handlar om rapporteringsplikt om missförhållanden inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Rapporteringsplikten gäller all anställd personal inom socialförvaltningen.

Det kan vara övergrepp och brister i omsorgen som är ett hot mot den enskildes hälsa eller säkerhet. Det kan också handla om bemötande av äldre och funktionshindrade som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, intrigitet, trygghet och värdighet.

Lex Maria

Avvikelse är en oförutsedd händelse i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra skada för patient. Om den medicinskt ansvariga sjuksköterskan anser att händelsen är mycket allvarlig görs en anmälan till socialstyrelsen, Lex Maria.

Hälso- och sjukvårdspersonal skall rapportera om en patient drabbas eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Vill du veta mer? Följ länkarna högst upp till höger. 

 

Kontakta oss

Caroline Thuresson
Rekryterare/Administratör
Tfn: 0491-76 44 06
Jonas Ljung
Enhetschef
Tfn: 0491-76 46 75
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Södra Fabriksgatan 20
572 36 Oskarshamn