Avgifter

Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd (maxtaxa), vilket innebär att kommunen får ta ut en högsta avgift för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård.

Beslut om avgiftstaxa fattas av kommunfullmäktige.

För mer information kring avgifter och debitering, se "Avgiftsbroschyr" eller kontakta socialförvaltningens avgiftshandläggare.

Avgiftshandläggare
Louise Andersson
Avgiftshandläggare
Tfn: 0491-886 33
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Varvsgatan 8
572 57 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn