Övriga ersättningar och tillägg

Aktivitetsersättning och sjukersättning

From juli det år man fyller 19 år tom 29 år har man rätt att ansöka om aktivitetsersättning. Om en ungdom bor i LSS-boende är det föräldrastadområdet som ska bevaka samt vid behov hjälpa den enskilde att ansöka. Mellan 30 och 64 år ansöker man om sjukersättning om man pga. funktionsnedsättning inte kan arbeta.

För mer information se länk till Försäkringskassan

Bostadstillägg

Den som har rätt till aktivitetsersättning och sjukersättning kan också ha rätt till hjälp med bostadskostnaden.

För hyran i särskilt boende kan du söka bostadstillägg efter i stort sett samma regler som för hyran i ett "vanligt" boende. Du ansöker om bostadstillägg hos Försäkringskassan.