Hjälp i hemmet

Socialförvaltningen i Oskarshamns kommun strävar efter att du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt. Det finns många olika typer av stöd som du kan ansöka om. Vilken typ av stöd som passar för just dig beror på hur din hälsa ser ut och vilka behov som du har.

Du ansöker om stöd hos biståndshandläggare. Du når dem genom Servicecenter, se kontaktrutan.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn