Färdtjänst

Du kan söka färdtjänst om:

  • du har en funktionsnedsättning och som gör det väldigt svårt för dig att förflytta dig och/eller har svårigheter att resa med kollektivtrafik.
  • din funktionsnedsättning är bestående i minst tre månader eller längre.

Du måste i regel acceptera samåkning med andra resenärer och avvikelser i resväg samt restid.

Färdtjänsttillståndet är individuellt och kan se olika ut för olika personer.