Hemmafixaren

Hemmafixaren

Du som fyllt 65år eller är yngre med funktionshinder kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet. En förutsättning är att du skriven i Oskarshamn kommun.

Syftet är att minska risker för fallskador i det egna hemmet.

Vi utför tjänster som exempelvis byte av glödlampor och batterier. Fäster lösa sladdar, halksäkrar mattor och sätter upp gardiner.

Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare.

Trädgårdsarbete och snöskottning utförs inte.

Tjänsten kostar inget men var och en håller med eventuellt material.

Anmälan och bokning görs vardagar via Servicecenter på tel.0491 88 000.

Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn