Team City

Arbetsgruppen består av 21 personer som till största delen är utbildade undersköterskor. Vi har en åldersspridning mellan 20 till plus 55 år, kvinnor så väl som män finns i arbetsgruppen.

För att kunna ge bästa service med god kontinuitet arbetar vi i mindre team, där varje individ har sin egen kontakman.

I teamet ingår en enhetschef som har det övergripande ansvaret, en planerare som har till uppgift att planera och fördela besöken hos individerna. I teamet ingår även sjuksköterskor, rehab personal och handläggare.

Tillsammans har vi många års erfarenhet inom vård och omsorg.

Hemtjänstgruppen är behjälplig i Oskarshamns innerstad och har kontor på Smålandsgatan 14.

Besöksadress och telefon
Smålandsgatan 14 | 0491–76 43 69 | Visa på kartan