Team Öster

Personalen i Team Öster arbetar i brukarens egna hem utifrån biståndshandläggarens beviljade insatser.

Arbetsgruppen består av ca 12 medarbetare som till största delen är utbildade undersköterskor. I Team Öster arbetar både kvinnor och män och vi har en varierad åldersspridning.

Personalen i Team Öster utgår från sin lokal i Kolberga och arbetar över ett geografiskt område kring Norrtorn, Kolberga och ut mot Saltvik.

Team Öster ingår i ett team med en enhetschef som har det övergripande ansvaret och en planerare som har till uppgift att planera och fördela besöken hos våra brukare. I teamet ingår även sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare.

Besöksadress och telefon
Jungnergatan 19-21 | 0491–88 925 | Visa på kartan