Team Söder

Vi är ett glatt gäng undersköterskor och vårdbiträden på i dagsläget 17 personer, som utgår från Solbacka servicehus. Vi har även ett antal vikarier som kommer in för att täcka upp vid semester, sjukskrivningar och dylikt. Hos oss arbetar både kvinnlig o manlig personal med många års erfarenhet inom vårdyrket. Vi strävar efter att ge våra brukare så god vård och omsorg som möjligt, för att man ska kunna känna sig trygg samt kunna bo kvar i sitt hem. Det är en planerar som organiserar det dagliga arbetet och vi arbetar för att ha god kontinuitet.

Vårt arbetsområde är hemtjänst över den södra centrala delen av Oskarshamn och sträcker sig omkring Södertorn- och Åsaområdet. Vi arbetar med genomförandeplaner, som ett underlag för att brukaren på bästa möjliga sätt ska ha inflytande över beviljade insatser. Genomförandeplaner upprättas mellan brukare och dennes kontaktman, som utses när hemtjänstinsatserna påbörjas.

Arbetsgruppen arbetar i en nära relation med kommunens övriga professioner, som exempelvis sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster och biståndshandläggare. Det är enhetschefen som är ansvarig och samt . Om frågor eller andra funderingar finns är man varmt välkommen att höra av sig.

Besöksadress och telefon

Mäster Palms väg 3 | 0491–88 674 | Visa på kartan