Information om stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Välkommen till Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Omsorg för personer med funktionsnedsättning ansvarar för att ge dig med funktionsnedsättning det stöd som du är i behov av för att kunna leva ett självständigt liv.

Om du har behov av stöd i hemmet kan du ansöka om insatser hos socialförvaltningens handläggare. Alla insatser som ges är individuellt behovsprövade, det innebär att handläggaren utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina behov.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning strävar efter att du ska vara nöjd med din insats. Lämna gärna en synpunkt så att vi kan bli bättre.

Kontakta oss

Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Chef för Biståndshandläggare
Cecilia Wahlström
Tfn: 0491-76 48 08
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-886 08