Anhörigstöd psykisk ohälsa

Anhörigstödet erbjuder stöd och råd till dig som är anhörig till vuxna med psykisk ohälsa. Med anhörigvård menas den som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper eller stödjer en person med psykisk ohälsa.

Anhörigstödet utformas efter anhörigas egna behov och önskemål med syftet att förebygga att den anhörige själv blir fysiskt eller psykiskt utsliten. Den samlade kunskapen som finns inom området visar att anhöriga framförallt efterfrågar stöd i form av respekt och delaktighet.

Ett hjärta skapad av ord som representerar socialförvaltningens löften.

Kontakta oss

Anhörigstödjare
Anja Legneteg
Tfn: 0491- 88 960
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Enhetschef
Margareta Liljeqvist
Tfn: 0491-889 30
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-886 08