Boendestöd för personer med funktionsnedsättning

Boendestöd är en insats för dig med funktionsnedsättning och som behöver stöd och hjälp i vardagen. Boendestöd vänder sig till dig som bor i egen lägenhet.

Boendestödet arbetar utifrån dina behov och förutsättningar. Målet med verksamheten är att du skall vara så självständig som möjligt. Aktivt deltagande i insatserna sker utifrån dina egna förutsättningar. 

Insatsen består av stöd i hemmet som inköp, tvätt, städ, matlagning, samtal och medicin. Det finns även möjlighet till att delta och följa med på olika fritidsaktiviteter och evenemang, såväl i grupp som enskilt. 

Ansökan

Ansökan om boendestöd gör du via Socialförvaltningens handläggare.