Boendestöd psykisk ohälsa

Boendestöd är en insats för dig med psykisk ohälsa och som behöver stöd och hjälp i vardagen. Boendestödet vänder sig till dig som bor i egen lägenhet.

Boendestödet arbetar utifrån dina behov och förutsättningar. Målet med verksamheten är att du skall vara så självständig som möjligt. Aktivt deltagande i insatserna sker utifrån dina egna förutsättningar.

Insatsen består av stöd i hemmet som inköp, tvätt, städ, matlagning och samtal. Det finns även möjlighet att följa med på olika fritidsaktiviteter och evenemang, såväl i grupp som enskilt.

Ansökan

Ansökan om boendestöd gör du via Socialförvaltningens handläggare.