Daglig verksamhet och sysselsättning

Välkommen till Daglig verksamhet och sysselsättning inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet och sysselsättning finns för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och utformas efter ditt behov av stöd. 

Målet är att att utveckla dina möjligheter till förvärvsarbete. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med till exempel Arbetsförmedling, Försäkringskassa och berörda handikapporganisationer.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning strävar efter att du ska vara nöjd med din insats. Lämna gärna en synpunkt så vi kan bli bättre.

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet och sysselsättning gör du via Socialförvaltningens handläggare.

Kontakta oss

Enhetschef
Lotta Jakobsson
Tfn: 0491-88 937
Områdeschef Området för personer med funktionsnedsättning
Harriet Hveen Hugosson
Tfn: 0491-886 08
Ansök via socialförvaltningens handläggare
Tfn: 0491–880 00
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn