Habilitering

Under 2016 och 2017 sker en förändring av hälso- och sjukvårdsansvaret för habilitering i Kalmar län. Det innebär att kommunen kommer att ha ansvar för bashabilitering och landstinget för specialisthabilitering oavsett var du bor.

Oskarshamn kommun har ett habiliteringsteam bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.

Bostadsanpassning

Du kan ansöka om bostadsanpassning om du upplever svårigheter att klara dig i hemmet på grund av bostadens utformning. Exempelvis kan du ha svårt att komma i och ur badkar eller att gå upp och nerför trappsteg. Bidrag lämnas endast för bostadsanpassning i permanentbostad det vill säga den bostad som är avsedd för ett stadigvarande boende. Anpassning ges för långvarigt behov av fasta funktioner i bostaden.

Vid enklare åtgärder, borttagning av trösklar och montering av enstaka stödhandtag räcker det att du fyller i en ansökan om bostadsanpassning och skickar den till Samhällsbyggnadskontoret.

För övriga åtgärder är det arbetsterapeuten i kommunen som bedömer ditt behov av bostadsanpassning i förhållande till funktionsnedsättning samt utfärdar intyg. Intyget skickas till Samhällsbyggnadskontoret Oskarshamn kommun.

Samhällsbyggnadskontoret beslutar om bostadsanpassning.

Du betalar en avgift för utfärdande av bostadsanpassningsintyg och den ingår i kommunens maxtaxa. Anpassningen av bostaden är kostnadsfri. Du kan läsa mer om våra avgifter under Mer information.

Avgiften ingår inte i landstingets högkostnadsskydd.

Anpassningen av bostaden är kostnadsfri.

För frågor rörande bostadsanpassningsintyg, ring Rehabenheten tel. 0491-76 48 01.

För frågor rörande beslut om bostadsanpassning, ring Servicecenter tel. 0491-88 000

Kontakta oss

Rehabenheten
Tfn: 0491-76 48 01
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Besöksadress:
Hantverksgatan 66
572 57 Oskarshamn
Enhetschef Rehabilitering och habilitering
Karin Nilsson
Tfn: 0491-76 47 34
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn