Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)/Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAS/MAR har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens säkerhet och kvalitet:

  • i kommunens särskilda boenden
  • inom hemsjukvård
  • i kommunal rehabilitering och habilitering
  • vid vistelse på dagverksamheter.

Ansvaret gäller bland annat den vård och behandling som ges och de krav som ställs på kontakter med läkare och annan hälso- och sjukvårdpersonal, läkemedelshantering, dokumentation samt anmälan om skador i hälso- och sjukvården.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag är reglerat i lag.

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)
TF MAS Jenny Olsson
Tfn: 0491-889 17
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn