Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)/Medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

MAS/MAR har det övergripande ansvaret för hälso- och sjukvårdens säkerhet och kvalitet:

  • i kommunens särskilda boenden
  • inom hemsjukvård
  • i kommunal rehabilitering och habilitering
  • vid vistelse på dagverksamheter.

Ansvaret gäller bland annat den vård och behandling som ges och de krav som ställs på kontakter med läkare och annan hälso- och sjukvårdpersonal, läkemedelshantering, dokumentation samt anmälan om skador i hälso- och sjukvården.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans uppdrag är reglerat i lag.

MAS/MAR
Susanne Klingstedt
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tfn: 0491-889 17
Postadress:
Box 706
572 28 Oskarshamn
Kontakta Servicecenter

Servicecenter hjälper dig med de vanligaste ärendena redan vid första kontakten.
Telefon: 0491–880 00

Öppettider:
Måndag: 07.30-18.00
Tisdag-fredag: 07.30–16.30

E-post: servicecenter@oskarshamn.se


Besöksadress: Stadshuset, Varvsgatan 8, Oskarshamn