Daglig verksamhet och sysselsättning

Välkommen till Daglig verksamhet och sysselsättning inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet och sysselsättning finns för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och utformas efter individens behov av stöd. 

Målet är att så lång det går utveckla individens möjligheter till förvärvsarbete. Verksamheten har nära samarbete med till exempel Försäkringskassa och övriga myndigheter och organisationer.

Individens behov, styrkor, kreativitet och lust är alltid i fokus. 

Omsorg för personer med funktionsnedsättning strävar efter att du ska vara nöjd med din insats. Lämna gärna en synpunkt så vi kan bli bättre.

Om oss

Inom Daglig Verksamhet och Sysselsättning finns det 12 verksamheter med olika inriktningar. Klicka på de olika grupperna för att få mer information. Gemensamt för några av verksamheterna är att de producerar och säljer sina alster på marknader som hålls i egen regi. Dessutom finns en liten butik med försäljning i anslutning till Kringlans lokaler på Hantverksgatan 64. Visa på kartan.

Följ oss gärna på instagram: butik.kringlan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet och sysselsättning gör du via Socialförvaltningens handläggare. Ansökningsblanketter hittar du här på sidan under Blanketter.

Slussen

Slussen verkställer beslut på sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). I Slussen finns en arbetscoach som träffar dig för ett första möte. Målet är att tillsammans hitta sysselsättning som passar dig. Slussen hittar du på Hantverksgatan 70. 

Kontakta  Servicecenter, 0491-880 00, om du har frågor om Daglig verksamhet och Sysselsättning.