Daglig verksamhet och sysselsättning

Välkommen till Daglig verksamhet och sysselsättning inom Omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet och sysselsättning finns för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och utformas efter ditt behov av stöd. 

Målet är att att utveckla dina möjligheter till förvärvsarbete. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med till exempel Arbetsförmedling, Försäkringskassa och övriga myndigheter och organisationer.

Individens behov, styrkor, kreativitet och lust är alltid i fokus. 

Omsorg för personer med funktionsnedsättning strävar efter att du ska vara nöjd med din insats. Lämna gärna en synpunkt så vi kan bli bättre.

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet och sysselsättning gör du via Socialförvaltningens handläggare.