Media

Vi arbetar framför allt med IT och datorer och gör enklare skrivjobb. Vi tillverkar broschyrer, visitkort, förtydligande hjälpmedel såsom Widget bilder och schemakort.

Medias tidning Arket utkommer cirkaa 3 gånger per år.

Till Äldreomsorgen och Omsorg om personer med funktionsnedsättning gör vi PRI pärmar. Till skolor och biblioteket plastar vi in böcker.

Vi gör även enklare fotouppdrag.

Besöksadress och telefon

Mäster palms väg 3| 0491–76 48 86 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via Socialförvaltningens handläggare.