Slussen

Slussen verkställer beslut på sysselsättning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vid Slussen finns en arbetscoach som träffar dig för ett första möte. Målet är att tillsammans hitta sysselsättning som passar dig.

Besöksadress och telefon

Hantverksgatan 64 | 0491– 76 47 02 | Visa på kartan

Ansökan

Ansökan om daglig verksamhet gör du via Socialförvaltningens handläggare.