Träffpunkter

Viktig information!

Från och med den 16 mars och tills vidare håller vi våra träffpunkter stängda. Detta för att skydda riskgrupper från att smittas av det nya coronaviruset/covid-19. 
Detta innebär att vi inte heller finns tillgängliga på telefon. Eventuella frågor hänvisas till enhetschef, 0491-880 00.

 

Träffpunkter är mötesplatser i anslutning till kommunens servicehus eller i fristående lägenheter i kommunen där många äldre bor. Det är en verksamhet som är öppen för alla heltidspensionärer. Träffpunkterna bygger på delaktighet av deltagarna och ger goda tillfällen till sociala kontakter och aktiviteter. I månadsbladen för respektive träffpunkt hittar du vilka aktiviteter som erbjuds.

All personal, även vikarier, har tystnadsplikt. Det innebär att personalen inte får föra vidare information om dig och dina personliga förhållanden till obehöriga.

Från och med den 1 april 2020 kommer vi att ändra telefonnummer för 4 stycken av våra Träffpunkter.
De berörda Träffpunkterna är:
Träffpunkt Bockara som får nytt telefonnummer: 0491-886 86 (samma som Träffpunkt Elefanten).
Träffpunkt Figeholm som får nytt telefonnummer: 0491-889 53 (samma som Träffpunkt Kristineberg).
Träffpunkt Misterhult som får nytt telefonnummer: 0491-886 66 (samma som Träffpunkt Solbacka).
Träffpunkt Svalliden som får nytt telefonnummer: 0491-76 47 22 (samma som Träffpunkt Kristdala).

1. Centralorten

Elefanten

Besöksadress och telefon
Varvsgatan 21 | 0491–886 86 | Visa på kartan

Öppet onsdag och fredag 09.30–15.30

Solbacka

Besöksadress och telefon
Mäster Palms väg 3 | 0491–886 66 | Visa på kartan

Öppet måndag och torsdag 09.30–15.30 

Kristineberg

Besöksadress och telefon
Ingenjörsvägen 32 | 0491–889 53 | Visa på kartan

Öppet onsdag och fredag 09.30–15.30

Svalliden

Besöksadress och telefon
Konvaljevägen 3 | 0491–76 46 96 | Visa på kartan

Öppet måndag 12.30–15.30

 

2. Ytterområden

Bockara

Besöksadress och telefon
Talldungevägen 2A| 0491–76 40 82 | Visa på kartan

Öppet torsdag 11.30–15.00

Figeholm

Besöksadress och telefon
Nygatan 2| 0491–76 47 45 | Visa på kartan

Öppet måndag 13.00–15.30

Kristdala

Besöksadress och telefon
Nyhemsgatan 4| 0491–76 47 22 | Visa på kartan

Öppet tisdag och fredag 10.00–15.30

Misterhult

Besöksadress och telefon
Hultgårdsvägen 7| 0491–76 40 83 | Visa på kartan

Öppet onsdag 13.00–15.00

Påskallavik

Besöksadress och telefon
Stridsholmsvägen 3| 0491–76 47 13 | Visa på kartan

Öppet tisdag 10.00–15.00