Månadsblad Träffpunkter

Viktig information!

Från och med den 16 mars och tills vidare håller vi våra träffpunkter stängda. Detta för att skydda riskgrupper från att smittas av det nya coronaviruset/covid-19.
Detta innebär att vi inte heller finns tillgängliga på telefon. Eventuella frågor hänvisas till enhetschef, 0491-880 00.