Arbetsgivare eller vårdnadshavare? Vi behöver din hjälp!

Barn som leker med bil på förskola

Oskarshamns kommun har påbörjat en inventering av vilka barn i kommunen som har rätt till omsorg om regeringen beslutar om stängning av grundskolan eller förskolan på grund av smittspridningen av coronaviruset. Vi kallar denna verksamhet för jourbarnomsorg och nu behöver vi hjälp från arbetsgivare och vårdnadshavare att inventera vilket behov som finns.

Just nu är det inte aktuellt att stänga skolor och förskolor i Oskarshamns kommun, men vi har tidigare sett att beslut kan fattas snabbt och med kort varsel. Kan vi förbereda oss i god tid blir en eventuell hantering av situationen mycket lättare i ett senare skede.

Detta behöver du som arbetsgivare göra

Det är du som arbetsgivare inom en samhällsviktig verksamhet i Oskarshamns kommun som ska bedöma vilka medarbetare som behöver arbeta. Kommunen kommer inte att göra någon värdering, i stället bygger upplägget på ömsesidig tillit.

Som stöd i bedömningen använder du den vägledning till att identifiera samhällsviktig verksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram. 

MSB:s stödmaterial hittar du här

Meddela de berörda medarbetarna och be dem anmäla eventuellt behov av omsorg för sitt barn till Oskarshamns kommun.

I nedanstående dokument hittar du den information som har gått ut till arbetsgivarna i kommunen. Har din arbetsgivare inte nåtts av den informationen är vi tacksamma för din hjälp att delge din arbetsgivare denna.  

Brev till arbetsgivare

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta kommunens Servicecenter via servicecenter@oskarshamn.se eller 0491-880 00 för att få hjälp.

Detta behöver du som vårdnadshavare göra

Jourbarnomsorg kommer erbjudas de barn vars föräldrar har ett samhällsviktigt arbete eller, oavsett föräldrarnas arbete, ett särskilt behov som bara kan tillgodoses i förskola eller fritidshem.

När din arbetsgivare meddelat dig att du har ett samhällsviktigt arbete, ska du anmäla omsorgsbehovet till Oskarshamns kommun.

I nedanstående dokument hittar du mer information och den blankett du använder för att anmäla jourbarnomsorg. Informationen har även kommunicerats till vårdnadshavare via Unikum eller e-post.

Information och anmälan journbarnomsorg

Information on assistance in filling out the form on childcare. (Arabic)

Information on assistance in filling out the form on childcare. (Somali)

Har du frågor eller funderingar?

Kontakta ditt barns rektor eller bildningskontoret@oskarshamn.se för att få hjälp.