Distansundervisning för högstadiet och gymnasiet

Vallhallaskolan

Vårterminen startar på distans för kommunens högstadieelever. Det beslutades under tisdagen i samråd med smittskyddsläkaren. Också gymnasiet fortsätter sin distansundervisning.

Efter samråd med smittskyddsläkaren i Region Kalmar län har bildningsförvaltningen beslutat att elever i årskurs 7-9 i Oskarshamns kommun ska undervisas på distans till den 24 januari. Smittskyddsläkaren motiverar den rekommenderade åtgärden med det ansträngda smittläget i länet, och samma rekommendation har getts alla kommuner i länet.

Grundsärskolan fortsätter att bedriva sin verksamhet på plats i skolans lokaler.

Gymnasiet fortsätter på distans

Till och med 24 januari ges också gymnasieutbildning och vuxenutbildning på distans. Det görs undantag för elever som av olika anledningar inte kan studera på distans. Praktiska moment som inte kan skjutas upp undantas också, samt gymnasiesärskolan.

Elever kan hämta mat

Elever på högstadiet kommer kunna hämta lunch från närmaste skola. Exempelvis bör en elev som går på Rödsleskolan men bor i Figeholm hämta mat på Figeholmsskolan. Mat kan hämtas på samtliga kommunala skolor, men inte Misterhultsskolan som är en fristående skola. För högstadieelever behövs ingen föranmälan för att hämta lunch. 

För elever inskrivna på Oscarsgymnasiet finns möjlighet att beställa lunchlådor under tiden undervisningen ges på distans. Gymnasieelever beställer genom en särskild e-tjänst och hämtar på sin närmaste skola.